Νέο αντιδραστήριο Αμυλοειδές Α (SAA) με σήμανση CE, εφαρμόζεται στη σειρά Abbott Architect®.

Νέο αντιδραστήριο Αμυλοειδές Α (SAA) με σήμανση CE, εφαρμόζεται στη σειρά Abbott Architect®.

Το αντιδραστήριο της Medicon Αμυλοειδές Α (SAA) με σήμανση CE, εφαρμόζεται στη σειρά Abbott Architect® (Cat. Νο 1415-1250). Τα πρωτόκολλα για τους αναλυτές της σειράς Beckman Coulter AU®  είναι επίσης διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Βασισμένο σε μια latex ενισχυμένη ανοσοθολοσιμετρική μέθοδο, το αντιδραστήριο της Medicon έχει χρησιμοποιηθεί για in vitro ποσοτική μέτρηση της συγκέντρωσης της SAA στον ορό των ασθενών. Ο SAA δείκτης φλεγμονής / λοίμωξης έχει προταθεί πρόσφατα ως βιοδείκτη που σχετίζεται με τη σοβαρότητα και την πρόγνωση της Covid-19 μόλυνσης. Τα αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης του SAA κατά τη διάρκεια της νόσησης αντιστοιχούν σε κακή πρόγνωσης1. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση των επιπέδων SAA μαζί με τεχνικές απεικόνισης (CT) είναι χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση ασθενών με Covid-19.

Η Medicon παρέχει επίσης calibrator SAA (Cat. No 1478-1250) για τη βαθμονόμηση της εφαρμογής του ορού και των controls (Cat. Νο 1478-1255). O βαθμονομητής της Medicon SAA είναι ανιχνεύσιμος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο του WHO, 92/680. 

1. Serum amyloid A concentrations, COVID-19 severity and mortality: An updated systematic review and meta-analysis. Zinellua A, Paliogiannis P, Carrua C, Mangonid AA, Int J Infect Dis 2021; 105: 668-674.