Εγγραφα & Στοιχεία Γ.Σ.

2023

02.06.2023     Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ 26.6.2023
02.06.2023     Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 26.6.2023
02.06.2023     Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 26.6.2023
02.06.2023     Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

2022

 

 

30.11.2022     Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Έκτακτης Γ.Σ 16.12.2022
23.11.2022     Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 16.12.2022
23.11.2022     Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 16.12.2022
23.11.2022     Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
10.06.2022    Αναθεωρημένο Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 27.6.2022
10.06.2022    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27.6.2022
06.06.2022   Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ 27.6.2022
30.05.2022    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27.6.2022
30.05.2022    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

2021


07.06.2021    Έκθεση Αποδοχής
07.06.2021    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 30.6.2021
07.06.2021    Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
07.06.2021    Παρουσίαση Υποψηφίων προς εκλογή μελών του Δ.Σ.
04.06.2021    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30.6.2021
04.06.2021    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30.6.2021
04.06.2021    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
04.03.2021    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Έκτακτης Γ.Σ. 24.3.2021
22.02.2021    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 24.3.2021
22.02.2021    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 24.3.2021
22.02.2021    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
 

2020


30.07.2020    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Έκτακτης Γ.Σ. 26.8.2020
17.07.2020    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26.8.2020
17.07.2020    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 26.8.2020
17.07.2020    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
22.06.2020    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 1.7.2020
05.06.2020    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1.7.2020
05.06.2020    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1.7.2020
05.06.2020    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
 

2019


21.06.2019    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 28.06.2019
03.06.2019    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 28.6.2019
03.06.2019    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 28.6.2019
03.06.2019    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
 

2018


22.06.2018    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 29.06.2018
01.06.2018    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2018
01.06.2018    Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2018
01.06.2018    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
 

2017


23.06.2017    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 30.06.2017
06.06.2017    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
06.06.2017    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30.6.2017
 

2016


21.06.2016    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 27.06.2016
01.06.2016    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
01.06.2016    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27.6.2015
 

2015


22.06.2015    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 29.6.2015
02.06.2015    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
02.06.2015    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2015
20.02.2015    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Έκτακτης Γ.Σ. 27.2.2015
04.02.2015    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
04.02.2015    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 27.2.2015
 

2014


23.06.2014    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 2014
10.06.2014    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
10.06.2014    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
05.03.2014    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Έκτακτης Γ.Σ. 17/3/2014
17.02.2014    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
17.02.2014    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
 

2013


21.05.2013    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 2013
21.05.2013    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
21.05.2013    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
 

2012


07.06.2012    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως Τακτικής Γ.Σ. 2012
07.06.2012    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
07.06.2012    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
 

2011


08.07.2011    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.07.2011
22.06.2011    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 15.7.2011
03.06.2011    Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.06.2011
03.06.2011    Έγγραφα Υποβαλλόμενα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.06.2011
03.06.2011    Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
03.06.2011    Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης