Λυοφιλοποιημένο μείγμα SARS CoV 2 *Dry Kit* νέα καινοτόμα σύνθεση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση!

Η πιο κοινή λύση για την συντήρηση ένζυμων και των μοριακών αντιδραστηρίων για την ορθή εκτέλεση της βιολογικής τους λειτουργίας, καθώς και την διατήρηση της ακεραιότητας των μακρομοριακών δομών τους, είναι η ελεγχόμενη μεταφορά και αποθήκευση σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20C). Ωστόσο, το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να εκτοξευθεί στα ύψη όταν πρόκειται για διεθνείς μεταφορές, μακροχρόνια αποθήκευση ή απομακρυσμένες δοκιμές. 

Το λυοφιλοποιημένο μείγμα SARS CoV 2 Dry Kit συνδυάζει εξαιρετική ποιοτική απόδοση αντιδραστηρίου, με υπεροχή στην ευκολία χρήσης και σταθερότητα. Δεν υπάρχει ανάγκη για κατάψυξη, απόψυξη ή πιπετάρισμα και χειρισμός περιβάλλον πάγου.

   Dry kit

Η εξαιρετικά βελτιστοποιημένη διαδικασία λυοφιλοποίησης των αντιδραστηρίων επιτρέπει στο αποξηραμένο κιτ να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το kit υγρής χημείας, παρέχοντας ίση απόδοση και ευαισθησία, ενώ χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο.

   Dry kit 2


Όλα τα αντιδραστήρια περιλαμβάνονται στο αποξηραμένο κιτ, εξαλείφοντας την ανάγκη παρασκευής ενός κύριου μίγματος. Τα απαιτούμενα βήματα διοχέτευσης ελαχιστοποιούνται, καθιστώντας την προετοιμασία των δειγμάτων σημαντικά ταχύτερη, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο σφαλμάτων ή μολύνσεων.

  Dry kit 1