Ειδικές Πρωτεΐνες

Ένας τεράστιος κατάλογος ανοσοθολοσιμετρικών αντιδραστηρίων για πάνω από 30 παραμέτρους, που έχουν εφαρμοστεί σε ποικιλία αναλυτικών συστημάτων.

Εξετάσεις με Latex έχουν αναπτυχθεί όπου απαιτείται αυξημένη ευαισθησία. Η χρήση επιλεγμένων αντισωμάτων και ιδιαίτερων τεχνολογιών εξασφαλίζουν υψηλή ειδικότητα, ελάχιστη μη ειδική δέσμευση, σταθερότητα, πολύ υψηλά όρια Προζώνης, εξαιρετικά γενικά χαρακτηριστικά επίδοσης, μακρές ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Η γκάμα μας είναι μεταξύ των πλουσιότερων στον κόσμο.

a1 ACID GLYCOPROTEIN
a1 ANTITRYPSIN
a1-MICROGLOBULIN
a2-MACROGLOBULIN
ANTITHROMBIN III
ANTISTREPTOLYSIN O
APOLIPOPROTEIN A1
APOLIPOPROTEIN B
B2 MICROGLOBULIN
C3
C4
CERULOPLASMIN
CRP
CRP-HS
CYSTATIN C
D-DIMER
FERRITIN
FIBRINOGEN

HAPTOGLOBIN
HbA1c
IMMUNOGLOBULIN A (IgA)
IMMUNOGLOBULIN E (IgE)
IMMUNOGLOBULIN G (IgG)
IMMUNOGLOBULIN M (IgM)
KAPPA LIGHT CHAINS
LAMBDA LIGHT CHAINS
LP(a)
LYSOZYME
MICROALBUMIN
PLASMINOGEN
PREALBUMIN
RETINOL BINDING PROTEIN
RHEUMATOID FACTOR
SERUM AMYLOID a
SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTORS
TRANSFERRIN