Αιματολογία

Παράγουμε όλη τη σειρά αντιδραστηρίων για αναλυτές NIHON KOHDEN, BECKMAN COULTER κ.ά.

MEDIΤΟΝ DIFF
MEDILYSE 5P
MEDILYSE CN-F

 

 

 

 

MEDILYSE
MEDICLEAN DIFF
MEDICLEAN 5P