Κλινική Χημεία

Παράγουμε αντιδραστήρια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα (Βιοχημικούς αναλυτές):

  • Beckman Coulter σειράς AU
  • Siemens ADVIA
  • Abbott ARCHITECT
  • Mindray BS200/220
  • Medilyzer
  • Για γενική χρήση, χειροκίνητα ή με ανοικτού τύπου αυτόματους αναλυτές.

Όλα τα προϊόντα μας προσφέρονται σε ειδικές συσκευασίες για κάθε τύπο αναλυτή, με barcode για άμεση τοποθέτηση στο δίσκο αντιδραστηρίων. Οι ειδικές επιδόσεις που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης έχουν υπολογιστεί και επιβεβαιωθεί με τη χρήση του εκάστοτε τύπου αναλυτή, έτσι η ενσωμάτωση των αντιδραστηρίων μας στο αναλυτικό σύστημα γίνεται άμεσα και παρέχει όλες τις ευκολίες των προϊόντων του κατασκευαστή του αναλυτή.

Ο κατάλογος των προϊόντων μας περιλαμβάνει Εξετάσεις ρουτίνας, «Ειδικές» εξετάσεις, που συνήθως δεν προσφέρονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή, Εξετάσεις Ανοσοχημείας (Ειδικών Πρωτεϊνών) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν άριστες αναλυτικέ επιδόσεις, Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου Ποιότητας για όλες τις εξετάσεις.

Χρησιμοποιούμε υψηλή τεχνολογία στην έρευνα και παραγωγή και καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVD).

Εξετάσεις ρουτίνας

ACE
ACP
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)
ALBUMIN
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
AMMONIA
AMYLASE
AMYLASE MONOREAGENT
ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE)
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
CALCIUM (Ca)
CHOLESTEROL
CHOLINESTERASE
CK-MB
CREATINE KINASE (CK)
CREATININE
CREATININE ENZYMATIC
DIRECT BILIRUBIN

γ-GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)
GLUCOSE
GLUCOSE (UV)
HDL-CHOLESTEROL
IRON
LACTATE
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) L-P
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) P-L
LDL-CHOLESTEROL
MAGNESIUM (Mg)
PHOSPHOROUS
TOTAL BILIRUBIN
TOTAL PROTEIN
TRIGLYCERIDES
UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY (UIBC)
UREA
URIC ACID
URINARY PROTEIN/CSF

Ειδικές Εξετάσεις

Ως "Ειδικές Εξετάσεις " ορίζουμε εξετάσεις που συνήθως δεν παρέχονται από τους περισσότερους κατασκευαστές, καθώς η ζήτηση είναι μικρή. Ωστόσο, αυτές οι εξετάσεις παρέχουν πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και εμπλουτίζουν τις εργαστηριακές δυνατότητες, οπότε η παγκόσμια ζήτηση δεν είναι αμελητέα. Τα αντιδραστήρια «Ειδικών εξετάσεων» μας παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναλυτικών επιδόσεων, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

5'-NUCLEOTIDASE
ADA & ADA2
ALDOLASE
ETHANOL

G-6-PDH
p-AMYLASE
PHOSPHOLIPIDS
TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY (TAC)

Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου Ποιότητας

Κατασκευάζουμε τους Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου ώστε να έχουν μακρό χρόνο λήξης (2-3 χρόνια) και με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αριθμό των βαθμονομήσεων (ένας βαθμονομητής για όλη τη ρουτίνα). Όλα τα υλικά είναι ιχνηλάσιμα σε πρότυπα υλικά και μεθόδους υψηλότερου επιπέδου (όπου υπάρχουν) και οι τιμές αβεβαιότητας είναι διαθέσιμες στους πελάτες μας για να βοηθήσουν με τη διαπίστευση των εργαστηρίων τους.

5 NUCLEOTIDASE
A1 MICROGLOBULIN
ACE
ADA
ALDOLASE
AMMONIA
APO A1 & B
ASO
B2 MICROGLOBULIN
CK-MB
CRP
CRP-HS
CYSTATIN C
D-DIMER
ETHANOL
FERRITIN
FIBRINOGEN-PLASMINOGEN

G6PDH
HbA1c
HDL
IGE
LACTATE
LDL
LIPOPROTEIN A
LYSOZYME
MICROALBUMIN
MULTIPARAMETER CLINICAL CHEMISTRY
MULTIPARAMETER IMMUNOCHEMISTRY
RHEUMATOID FACTOR
STFR
TAC
URINARY-CSF PROTEIN
URINE