Αντιδραστήρια

Παράγουμε αντιδραστήρια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα (Βιοχημικούς αναλυτές):

  • Beckman Coulter σειράς AU
  • Siemens ADVIA
  • Abbott ARCHITECT
  • Mindray BS200/220
  • Medilyzer
  • Για γενική χρήση, χειροκίνητα ή με ανοικτού τύπου αυτόματους αναλυτές.

Κλινική Χημεία

Αντιδραστήρια για περισσότερες από 40 παραμέτρους, δοκιμασμένα σε μια ποικιλία αναλυτικών συστημάτων. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Βαθμονομητές & Yλικά Eλέγχου Ποιότητας

Παρέχουμε υλικά ελέγχου και βαθμονόμησης για όλες τις παραμέτρους, σε υγρή μορφή, έτοιμη προς χρήση ή λυοφιλοποιημένη όπου χρειάζεται.

Ειδικές Εξετάσεις

Ως “Ειδικές Εξετάσεις” ορίζουμε εξετάσεις που συνήθως δεν παρέχονται από τους περισσότερους κατασκευαστές, καθώς η ζήτηση είναι μικρή. Ωστόσο, αυτές οι εξετάσεις παρέχουν πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και εμπλουτίζουν τις εργαστηριακές δυνατότητες, οπότε η παγκόσμια ζήτηση δεν είναι αμελητέα. Τα αντιδραστήρια «Ειδικών εξετάσεων» μας παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναλυτικών επιδόσεων, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Ανοσοχημεία

Ένας τεράστιος κατάλογος ανοσοθολοσιμετρικών αντιδραστηρίων για πάνω από 30 παραμέτρους, δοκιμασμένο σε ποικιλία αναλυτικών συστημάτων. Εξετάσεις με Latex όπου απαιτείται αυξημένη ευαισθησία. Η χρήση επιλεγμένων αντισωμάτων και ιδιαίτερων τεχνολογιών εξασφαλίζουν υψηλή ειδικότητα, ελάχιστη μη ειδική δέσμευση, σταθερότητα, πολύ υψηλά όρια Προζώνης, εξαιρετικά γενικά χαρακτηριστικά επίδοσης, μακρές ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης. Η γκάμα μας είναι μεταξύ των πλουσιότερων στον κόσμο.

Αιματολογία

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε προς εξαγωγή πλήρη σειρά αντιδραστηρίων για αναλυτές Nihon Kohden όλων των τύπων.