Εταιρικές Ανακοινώσεις

 

2022

10.06.2022 Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022
30.05.2022 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022
27.05.2022 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
27.04.2022 Οικονομικό Ημερολόγιο
01.02.2022 Ενημέρωση για τις επιπτώσεις στην δραστηριότητα της εταιρίας από τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

2021

09.12.2021 Γνωστοποίηση συναλλαγών για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
03.12.2021 Πρακτικά Γ.Σ. Πληροφορικής Ελλάδος 29.11.2021
30.11.2021 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
21.07.2021 Γνωστοποίηση Συναλλαγών
15.07.2021 Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου για τον ορισμό Προέδρου
15.07.2021 Πρακτικό Δ.Σ. για τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου
07.07.2021 Σύνθεση Μελών-Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών
30.06.2021 Aποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 30.06.2021
30.06.2021 Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.
30.06.2021 Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου
30.06.2021 Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών
04.06.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2021
25.05.2021 Οικονομικό Ημερολόγιο
14.04.2021 Αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ
07.04.2021 Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου 26.03.2021
07.04.2021 Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.3.2021 για την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
07.04.2021 Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.3.2021
07.04.2021 Πρακτικά της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων 24.3.2021
26.03.2021 Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
24.03.2021 Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
24.03.2021 Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
24.03.2021 Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 24.03.2021
22.02.2021 Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 24.03.2021

 

 

2020

22.12.2020 Γνωστοποίηση Συναλλαγών
14.12.2020 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας
26.08.2020 Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 26.08.2020
17.07.2020 Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 26.08.2020
01.07.2020 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
01.07.2020 Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
01.07.2020 Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
01.07.2020 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1.7.2020
05.06.2020 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 01.07.2020
15.04.2020 Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

 

 

2019

20.12.2019 Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή
08.10.2019 Ανακοίνωση Σχετική με Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
12.09.2019 Λύση θυγατρικής
28.06.2019 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.06.2019
28.06.2019 Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
28.06.2019 Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
03.06.2019 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28.06.2019

 

2018

28.12.2018 Αναδιάρθρωση Δανεισμού με Τράπεζα Πειραιώς
29.06.2018 Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
29.06.2018 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2018
25.06.2018 Ανακοίνωση Σχετική με Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
01.06.2018 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.06.2018
02.05.2018 Ανακοίνωση Εκτέλεσης Δικαστικής Απόφασης
13.03.2018 Αναδιάρθρωση Δανεισμού με Alpha Bank
24.01.2018 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης

 

2017

02.10.2017 Ανακοίνωση Σχετικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρεία
28.09.2017 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
19.09.2017 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
01.09.2017 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
27.07.2017 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
12.07.2017 Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
30.06.2017 Απόφαση για την Συκρότηση νέου Δ.Σ
30.06.2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2017
09.06.2017 Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων
06.06.2017 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 30.06.2017
28.04.2017 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.

 

2016

30.09.2016 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
28.06.2016 Απόφαση για την συγκρότηση νέου Δ.Σ.
27.06.2016 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2016
01.06.2016 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 27.06.2016
25.04.2016 Γνωστοποίηση Κράτους Μέλους Καταγωγής
31.03.2016 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
08.02.2016 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
11.01.2016 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων

 

2015

03.12.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
30.11.2015 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
16.11.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
06.10.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
18.09.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
31.08.2015 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
19.08.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
29.06.2015 Απόφαση για την συγκρότηση νέου Δ.Σ.
29.06.2015 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2015
24.06.2015 Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
16.06.2015 Ανακοίνωση Περι Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
02.06.2015 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2015
29.05.2015 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
27.05.2015 Ανακοίνωση Περι Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
31.03.2015 Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
02.03.2015 Εισαγωγή νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης
27.02.2015 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.02.2015
04.02.2015 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.02.2015

 

2014

28.11.2014 Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
28.11.2014 Αλλαγή Δ.Σ.
21.11.2014 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού.
21.11.2014 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
29.08.2014 Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
31.07.2014 Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
29.07.2014 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ
30.06.2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2014
10.06.2014 Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
10.06.2014 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/6/2014
30.05.2014 Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
14.05.2014 Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
23.04.2014 Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
01.04.2014 Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
17.03.2014 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/3/2014
17.02.2014 Εκθεση Δ.Σ. με βάση τον κανονισμό 4.1.4.1.3 του Χ.Α.
17.02.2014 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/3/2014
07.02.2014 Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

 

2013

17.12.2013 Γνωστοποίηση Αποφάσεων Για Συμμετοχή σε Διαδικασίες Συγχώνευσης
29.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
30.08.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
27.06.2013 Συγκρότηση Νέου ΔΣ 27/06/2012
20.06.2013 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20/06/2013
14.06.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
21.05.2013 Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ.
27.03.2013 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ

 

2012

24.12.2012 Γνωστοποίηση Αποφάσεων Για Συμμετοχή σε Διαδικασίες Συγχώνευσης
06.07.2012 Συγκρότηση Νέου ΔΣ 06/07/2012
02.07.2012 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2012
07.06.2012 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.6.2012

 

2011

15.07.2011 Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 15.7.11
22.06.2011 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.7.11
15.06.2011 Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
15.06.2011 Ανακοινώσεις Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
03.06.2011 Σχέδιο Τροποποίησης Άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας
03.06.2011 Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Σχεδίου Τροποποίησης Άρθρων Καταστατικού Εταιρείας
20.05.2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.6.11
13.01.2011 Αλλαγή Οικονομικού Διευθυντή
03.01.2011 Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

 

2010

26.08.2010 Επιχειρηματικές Εξελίξεις της Εταιρείας
23.08.2010 Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
28.06.2010 Πληρωμή Μερίσματος 2009
28.06.2010 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/06/2010
04.06.2010 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
01.06.2010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.3845/2010
15.01.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
15.01.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
14.01.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
13.01.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
08.01.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

2009

30/06/2009 Αποφάσεις Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2009
29/06/2009 Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2008
17/06/2009 Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού 29.6.2009
28/04/2009 Ανακοίνωση Αναμόρφωσης Ετήσιας Εκθεσης χρήσης 2008
06/04/2009 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
19/03/2009 Ανακοίνωση OLYMPUS-BECKMAN
14/03/2009 Ανακοίνωση Διευκρινίσεων OLYMPUS-BECKMAN
04/03/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
24/02/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
19/02/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
11/02/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
06/02/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
30/01/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
26/01/2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007