Επικοινωνία Επενδυτικού Κοινού

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

 

Σταμπουλής Ανδρέας

τηλ: 210 6606129

email: staboulis@mediconsa.com