Οικονομικές Καταστάσεις

 

2017

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2017 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2017 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2016

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2016 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2016 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2015

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2015 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2014

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2014 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2013

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2013 Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2013 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 MEDICON ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 09/2012 MEDICON HELLAS AE
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2012 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2012 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011MEDICON ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 9/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 6/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2011 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2010

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2010 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2010 MEDICON ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2010 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 6/2010 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2010 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2009

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2009 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2009 MEDICON HELLAS ΑΕ
Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2009 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2009 MEDICON HELLAS ΑΕ