Επαφές

 

Τμήμα Τηλέφωνο
Τηλ. Κέντρο 210 6606000
Εξαγωγές 210 6606010, 210 6606020
Αποθήκη 210 6606054
Υποστήριξη Πελατών 210 6606120
Fax 210 6612666

 

Διεύθυνση
Medicon Hellas, Μελίτωνα 5-7, Γέρακας 15344