Κανονισμοί

2022
18.01.2022 Πολιτική για την πρόληψη & καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
2021
09.07.2021 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης
Η ΜΕDICON HELLAS S.A έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
09.07.2021 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
09.07.2021 Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
09.07.2021 Κανονισμός Λειτουργίας επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων.
09.07.2021 Κανονισμός Λειτουργίας επιτροπής αποδοχών.
09.07.2021 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
09.07.2021 Πολιτική εισαγωγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών Δ.Σ.
09.07.2021 Πολιτική πρόληψης, εντοπισμού, διαχείρισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων.
19.04.2021 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
2020
02.07.2020 Κώδικας Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών
2019
06.11.2019 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
2017
30.10.2017 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
29.05.2017 Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Καταστατικά

30.06.2021 Καταστατικό Medicon Hellas A.E.
26.08.2020 Καταστατικό Medicon Hellas A.E