Βιογραφικά Σημειώματα Στελεχών

                      

Διεύθυνση ΟικονομικώνΚυρίδης Γεώργιος
Μονάδα Εσωτερικού ΕλέγχουΚαρκάνη Βασιλική
Διεύθυνση ΠαραγωγήςΓαβαλάς Βασίλειος
Διεύθυνση Έρευνας  Τσαούσης Βασίλειος
Διεύθυνση ΕμπορίαςΜαρδάς Γεώργιος
Διεύθυνση Ποιότητας  Σταμάτη Αλεξάνδρα
Διεύθυνση Κανονιστικών ΥποθέσεωνΜητροπούλου Σωτηρία
Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων και εταιρικών ΑνακοινώσεωνΣταμπουλής Ανδρέας