Αρχική arrow Γραφείο Μετόχων arrow Έγγραφα & Στοιχεία Γ.Σ.
Έγγραφα & Στοιχεία Γεν. Συνέλευσης Εκτύπωση E-mail

ΗμερομηνίαΤίτλος
Αρχείο
23.06.2017Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 30.06.2017
icon Αρχείο
06.06.2017Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
06.06.2017Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30.6.2017
icon Αρχείο
21.06.2016Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 27.06.2016

icon Αρχείο
01.06.2016Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
01.06.2016Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27.6.2015
icon Αρχείο
22.06.2015Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 29.6.2015
icon Αρχείο
02.06.2015Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
02.06.2015Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2015

icon Αρχείο
20.02.2015Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γ.Σ. 27.2.2015
icon Αρχείο
04.02.2015Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
04.02.2015Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 27.2.2015
icon Αρχείο
23.06.2014Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2014
icon Αρχείο
10.06.2014Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
10.06.2014Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
icon Αρχείο
05.03.2014Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γ.Σ. 17/3/2014
icon Αρχείο
17.02.2014Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
17.02.2014Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
icon Αρχείο
21.05.2013Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2013
icon Αρχείο
21.05.2013Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
21.05.2013Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
icon Αρχείο
07.06.2012Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2012

icon Αρχείο
07.06.2012Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
icon Αρχείο
07.06.2012Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
icon Αρχείο
08.07.2011Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.07.2011
icon Αρχείο
22.06.2011Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 15.7.2011

icon Αρχείο
03.06.2011Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.06.2011

icon Αρχείο
03.06.2011Έγγραφα Υποβαλλόμενα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.06.2011

icon Αρχείο
03.06.2011
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

icon Αρχείο
03.06.2011Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

icon Αρχείο