Αρχική arrow Cystatin C
Cystatin C Εκτύπωση E-mail

Ένα νέο θολωσιμετρικό αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό της Κυστατίνης C είναι διαθέσιμο.  Το αντιδραστήριο βασίζεται στην χρήση σφαιριδίων πολυστυρενίου επικαλυμένων με μονοκλωνικά αντισώματα και παρουσιάζει άριστα αναλυτικά χαρακτηριστικά σε μία σειρά από βιοχημικούς αναλυτές.  Διαθέσιμα είναι επίσης, βαθμονομητής έξι επιπέδων όπως και οροί ελέγχου δύο επιπέδων. Δωρεάν δείγματα αυτών των προϊόντων είναι διαθέσιμα για αξιολόγιση.