Αρχική arrow Αρχική arrow Πολιτική Ποιότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εκτύπωση E-mail

 

Η Medicon έχει πιστοποιηθεί κατά  ΕΝ ISO 9001:2000 και ΕΝ ISO 13485:2003 και εφαρμόζει ειδικό σύστημα επαγρύπνησης σύμφωνα με την Οδηγία 98/79 EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα In vitro διαγνωστικά προϊόντα.

Η Medicon λειτουργεί με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), που είναι η Αρμόδια Αρχή για τα διαγνωστικά στην χώρα μας.
 

 

 

 


  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

icon MEDICON_ISO_9001_2008.pdf

icon MEDICON_ISO_13485_2003.pdf 

- CE σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 98/79/ΕΚ

- Άδεια λειτουργίας- δυνατότητας παραγωγής από τον ΕΟΦ

- Υπουργ. Απόφαση Ε3/833/22-6-99

- Άδεια λειτουργίας- χειρισμού ενδιάμεσων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ

- Έγκριση 510(Κ) από τον FDA για σειρά προϊόντων.