Αρχική arrow Επαφές
Όνομα Θέση
Δημοτσάντος Σπυρίδων Πρόεδρος Δ.Σ - Γεν. Διευθυντ.
Μπαλτζόγλου Ευάγγελος Δντης Πωλήσεων Αερίων Αίμα
Μητρόπουλος Σάκης Δντης τμ. Υποστήριξης Πελατ
Πράσινος Ιωάννης Διντης Πωλ.Βιοχημικού τμήμ.
Δρ. Τσαούσης Βασίλειος Υπεύθυνος Τμ. Ερευνας
Δρ. Γαβαλάς Βασίλης Υπεύθυνος Τμ. Παραγωγής
Λαλιούτης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Τεχν. Υποστ.