Προσφορές

Basic Check Up Παιδιών: Από 15,9€ -> Μόνο 10
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σίδηρος, Ουρία, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια.

Basic Check Up: Από 33€ -> Μόνο 20
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, γGT, Ουρικό Οξύ , Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT.

Check Up Αναιμίας - Έλεγχος για στίγμα: Από 39,5€ -> Μόνο 30
Γενική Αίματος, Σίδηρος, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Βιταμίνη Β12, Φερριτίνη, Φυλλικό Οξύ, TIBC.

Check Up Αθλητών: Από 55,4€ -> Μόνο 45
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Ουρικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, HDL, LDL, CPK, Τριγλυκερίδια, Apo A1, SGOT, SGPT, γGT, Τεστοστερόνη Ολική, Τεστοστερόνη Ελεύθερη.

Check Up Ανδρών: Από 65,6€ -> Μόνο 55
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ολικά Λιπίδια, SGOT, SGPT, γGT, CRP, Κάλιο, Νάτριο, CPK, Ολικά Λευκώματα, PSA.

Check Up Γυναικών: Από 75,4€ -> Μόνο 60
Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Σίδηρος, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT, CRP, Κάλιο, Φερριτίνη, Νάτριο, Ολικά Λευκώματα, Test-Pap.