Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Μελίτωνα 3,
Γέρακας, 15344
Τηλέφωνα:
Τηλ: +30 210 6606060
Fax: +30 210 6606050
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή
7:00-21:00

Σάββατο
8:00-11:00

Χάρτης